Menü

"Nyári nyereményjáték 2018" - JÁTÉKSZABÁLYZAT

„MADÁCH MŰVÉSZETI ISKOLA”

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA


 

Jelen Játékszabályzat a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által üzemeltetett www.instagram.com/madachtanciskola címen található Instagram oldalon meghirdetett, „NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK2018” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

1. A Játék elnevezése

„NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK2018”

2. A Játék szervezője

Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Szervező)

Rövidített elnevezése: Madách Művészeti Iskola

Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 75.

Oktatási azonosító száma: 200650

Fenntartója: a Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft, amelynek székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 75.; Cg. 01 09 191917; adószám: 24962364-2-42.

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 év feletti természetes személy, valamint minden 18 év alatti természetes személy is, azonban a 18. év alatti természetes személy részvétele esetén, a nyeremény átvételéhez, törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges.

3.2. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott, valamint a cselekvőképtelen nagykorú személy nevében a Játékban való részvételre és a nyeremény átvételére gondnoka jogosult.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

4. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2018. július 02. - szeptember 17. között a 8. pont szerint meghatározott fázisokban.

5. Jelentkezés a Játékra

5.1. A Játékban résztvevők (a továbbiakban: Játékos) feltöltik Instagramprofiljukba saját magukról készült táncos fotójukat publikus módban. A Játékban való részvételhez a feltöltött fotóknak a @madachtanciskola Instagramprofilján megosztott Játék indításáról szóló poszt kitételétől, a @madachtanciskola Instagramprofliján megosztott Elődöntő végét jelentő/hirdető poszt kitételéig kell feltöltésre kerülniük.

5.2. A feltöltött fotón be kell jelölni a Madách Művészeti Iskola Instagram profilját (@madachtanciskola), valamint a fotó alatt a #nembíroknyáronseleállni hashtaget kell használni, és a feltöltött fotó alá a következő szöveget kell írni: „Részt veszek a „Madách Tánciskola” NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉKÁN!” A Játékban való részvételhez a fotó alá a következő szöveget kell a kommentben írni: „ A Játékban történő részvétel feltételeit elfogadom, és megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulásomat adom a Játék során megadott adataim, profilképem és versenyfotóm jelen Játékszabályzatban található Adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez”

5.3. A „Madách Tánciskola” növendékei a #madáchnövendék hashtaget is használják, így kerülhetnek versenybe a „GoPro” kamera Extra nyereményért, amelyet kizárólag az iskola növendékei nyerhetnek meg. A „Madách Tánciskola” növedékei: a) a Madách Művészeti Iskola 2018/2019. tanévre beiratkozott tanulója; b) a Madách Táncművészeti Stúdió – Buda oktatási helyen megvalósuló képzésre 2018/2019. tanévre beiratkozott tanuló; c) az a Játékos, akiknek hozzátartozója a Madách Művészeti Iskola fenntartója részére a 2018/2019. tanévben adományozási/támogatási szerződés alapján adományt/támogatást nyújt. Az Extra ajándékot kizárólag az a Játékos nyerheti meg, aki a Szervezővel történő egyeztetés során igazolja, hogy megfelel a jelen pontban meghatározott, a „Madách Tánciskola” növedéke feltételnek.

6. A Játékban való részvétel szabályai

6.1. A Játékos a Játékban történő részvételével maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

6.2. A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

6.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.mmti.hu oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.4. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

6.5. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

6.6. A Szervező kizárja felelősségét azokért az esetleges károkért, amelyeket a Játékos/Szavazó a 12. pontban felsorolt szabály/o/k megsértésével okoz.

6.7. A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a Madách Művészeti Iskola hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a www.instagram.com/madachtanciskola alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik poszt-hoz hozzászól (kommentel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a poszt, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

6.8. Az 5. pontnál meghatározott feltétel teljesülése hiányában a Játékban való részvétel nem lehetséges.

6.9. A jelen Játékszabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket (posztok) kell irányadónak tekinteni.

6.10. A Játékos/Szavazó a Játékban történő részvétellel/szavazással megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban - beleértve az Adatkezelési szabályzatot is - foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

7. A Játék menete/fázisai

7.1. Elődöntő fázis

A Játékosnak az 5.-7. pontban foglalt feltételeknek megfelelően kell cselekednie a Játékban való részvételhez (továbbiakban: Pályázat).

7.1.2. Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban.

7.1.3. Az elkészült Pályázattal a Játékos úgy pályázhat, hogy a Pályázatot feltölti a saját Instagramprofiljába publikus módban, tekintettel arra, hogy a Szervező kizárólag a nyilvános profilra feltöltött Instagram Pályázatokat tudja nyomon követni.

7.1.4. A Pályázatnak mind a @madachtanciskola bejelölését, a #nembíroknyáronseleállni hashtaget, valamint a „Madách Tánciskola” növendékei Pályázatának a #madáchnövendék hashtaget és a Pályázat alatt megjelenítendő szöveget és kommentet is tartalmaznia kell (az 5. pontnak megfelelően).

7.1.5. Az Elődöntő fázis végét követő napon szakmai zsűri választja ki a legjobb 9 Pályázatot (Top9), amelyek a Döntő fázisba jutnak. A Döntő fázisba jutott Játékosokat az Instagram üzenetküldő rendszerén keresztül még aznap értesítjük. Az Extra ajándékot kizárólag az a Játékos nyerheti meg, aki a Szervezővel történő egyeztetés során igazolja, hogy megfelel az 5.3. pontban meghatározott, a „Madách Tánciskola” növendéke feltételnek.

7.2. Döntő fázis

7.2.1. A Döntő fázisban egy hétig tartó közönségszavazással dől el, hogy ki viszi el a Főnyereményt és az Extra ajándékot.

7.2.2. A közönségszavazás a @madachtanciskola Instagramprofilján megosztott szakmai zsűrizés eredményéről, valamint a közönségszavazás indulásáról szóló poszt megosztásával kezdődik meg. A megosztott poszt albumként funkcionál, a szakmai zsűri által kiválasztott és sorszámozott 9 Döntős (Top9) Pályázatot, valamint a közönségszavazásra felhívó képet és szöveget tartalmazza. A szavazók kommentben szavazhatnak a megosztott poszt alatt kedvencük fotóján látható sorszámával.

7.2.3. A legtöbb szavazatot kapott Pályázat tulajdonosa nyeri meg a Főnyereményt, és a legtöbb szavazatot kapott „Madách Tánciskola” növendék által feltöltött Pályázat tulajdonosa nyeri meg az Extra ajándékot. Az Extra ajándékot kizárólag az a Játékos nyerheti meg, aki a Szervezővel történő egyeztetés során igazolja, hogy megfelel az 5.3. pontban meghatározott, a „Madách Tánciskola” növendéke feltételnek.

7.2.4. A Top9-es Döntő fázisba jutó Pályázatokra szavazók közül sorsoljuk ki a Különdíj nyertesét. Amennyiben a Top9-es Döntőbe jutott Játékos 18 éven aluli személy, a Szervező által az Instagram üzenőrendszerében küldött felhívására haladéktalanul köteles megküldeni törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatát a Szervező részére. Ennek hiányában a Játékos a Játékból kizárásra kerül.

7.2.5. A szavazás és a sorsolás eredménye élő Instagram videóban kerül kihirdetésre Instagramon.

8. A játék fázisainak időtartama, időpontjai

8.1. A Játék teljes időtartama: 2018. július 02. - szeptember 17.

8.2. Az Elődöntő fázis időtartama: 2018. július 2. - szeptember 9. Ez azt jelenti, hogy az Elődöntő a @madachtanciskola Instagramprofilján megosztott Játék indításáról szóló poszt kitételének napjától, azaz 2018. július 2-ától, a @madachtanciskola Instagramprofilján megosztott Elődöntő végéről szóló poszt kitételének napjáig, azaz 2018.szeptember 9-éig tart.

8.3. A Döntő fázisba választott Pályázatok szakmai zsűrizésének napja: 2018. szeptember 10.

8.4. A Döntő fázis időtartama: 2018. szeptember 11. - szeptember 17. Ez azt jelenti, hogy a Döntő a @madachtanciskola Instgramprofilján megosztott szakmai zsűrizés eredményéről, valamint a közönségszavazás indulásáról szóló poszt kitételének napjától, azaz 2018. szeptember 11-től, a @madachtanciskola Instagramprofilján megosztott a közönségszavazás lezárásáról szóló poszt kitételének napjáig, azaz 2018. szeptember 17-ig tart.

8.5. Az Instagramon élő videóban közvetített Eredményhirdetés időpontja: 2018. szeptember 18. 12:00.

9. A Nyeremények, a Játék támogatója

9.1. Nyeremények

Főnyeremény: 1 DB SAMSUNG S9 PLUS TELEFON - A 18 év alatti természetes személy nyereményének átvételéhez törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges.

Extra ajándèk: 1 DB „GoPro” KAMERA [Kizárólag a „Madách Tánciskola” növendékeként lehet megnyerni.] . Az Extra ajándékot kizárólag az a Játékos nyerheti meg, aki a Szervezővel történő egyeztetés során igazolja, hogy megfelel az 5.3. pontban meghatározott, a „Madách Tánciskola” növendéke feltételnek

- A 18 év alatti természetes személy nyereményének átvételéhez törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges.

Különdíj: 1 DB 30.000,- FT ÉRTÉKŰ SANSHA UTALVÁNY [A szakmai zsűri által a Top9-es Döntőbe választott fotókra szavazó közönségből sorsoljuk ki gazdáját.] - A 18 év alatti természetes személy nyereményének átvételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

9.2. A Játék támogatója

A Játékot támogatja, a nyereményeket biztosítja: a TÁNCTEREM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 47/A. VII. lház 2. em. 114., cégjegyzékszáma: 01-09-207479, adószáma: 24944069-2-42, képviseli: Sárközi Gyula).

10. A Nyertesek kiválasztása

10.1. Az Elődöntő fázisból a Döntő fázisba kerülő Pályázatokat szakmai zsűri választja ki.

10.2. A Döntő fázisban közönségszavazás dönt a nyertes Pályázatokról.

11. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

11.1. A nyerteseket az élő Instagram videóban történő eredményhirdetést követően az Instagram üzenetküldő rendszerén keresztül is értesítjük. Az értesített Instagram felhasználónak az értesítést követő 10 (tíz) naptári napon belül köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvétele körülményeinek egyeztetése érdekében.

11.2. A nyereményeket a Szervező - a nyertesekkel történő egyeztetés alapján - postai úton juttatja el a nyertesekhez, a nyertesek által megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertesekkel való egyeztetést követő 30 napon belül. A 18 éven aluli nyertesek nyereményükhöz kizárólag törvényes képviselőjük írásos hozzájárulásának Szervezőhöz történő eljuttatását követően juthatnak hozzá.

11.3. A sikertelen értesítés vagy kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

12. A feltöltött Pályázatra vonatkozó szabályok

12.1. A Pályázatnak 2018. július 02. - szeptember 17. között kell feltöltésre a Játékszabályzatban foglaltak szerint.

12.2. A Pályázat nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szító, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást kiváltó.

12.3. A Pályázat erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat

12.4. A Pályázat nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú.

12.5. A Pályázat nem tartalmazhat a Szervezőre vagy a Játékban résztvevőkre vonatkozó negatív kijelentéseket.

12.6. A Pályázat nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket.

12.7. A Pályázat nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára.

12.8. A Pályázat nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot.

12.9. A Pályázat nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást.

12.10. A Pályázat nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást.

12.11. A Pályázat nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket.

12.12. A Pályázat nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését.

12.13. A Pályázat nem sértheti más, személyiségi jogát, egyes személyhez fűződő jogát.

12.14. A Pályázat nem sértheti a szerzői jogokat.

12.15. A Pályázat nem ütközhet jogszabályi rendelkezésekbe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

A Játékszabályzatban foglaltak, különösen a 12. pontban meghatározott szabályok betartásáért minden felelősség a Játékost/Savazót terheli.

13. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Instragram felületén szervezett „NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK2018” elnevezésű játékhoz

(a továbbiakban: Játék)

 

Alkalmazott jogszabályok, fogalmak meghatározása

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az érintett, a személyes adat, a hozzájárulás, az adatkezelő, az adatkezelés, az adattörlés, az adatzárolás, az adatmegsemmisítés, az adatfeldolgozás, valamint az adatállomány fogalmát az Infotv. 3. §-a tartalmazza.

1. Adatkezelő adatai:

1.1. Elnevezése: Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

1.2. Fenntartója: MŰVÉSZ GYEREKEKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 75.)

1.3. Székhelye: 1149 Budapest, Angol u 75.

1.4. Elérhetősége:

E-mail:zugloinstagram@mmti.hu;

Instagram: www.Instagram.com/madachtanciskola

2. Az adatkezelés megnevezése és jogalapja:

Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a Játékban részt vevő játékosok, valamint a Játék során szavazók, az általuk megismert Játékszabályzatban foglal feltételek szerinti, önkéntes hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre:

3.1. A Játékban részt vevő játékos (a továbbiakban: Játékos) alábbi adatai:

neve

Instagram publikus adatai

az Instagramra a Játékban történő részvétel céljából a Játékszabályzat szerint megjelölt és feltöltött fotó/fotók

3.2. A Játékban szavazók (Szavazó) alábbi adatai:

neve

Instagram publikus adatai

4. Az adatkezelés célja:

4.1. A Játékszabályzat szerint a Játék során a Játékos önkéntes döntése alapján saját Instagram profilján a Játékban történő részvétel céljából feltöltött fotók kezelése esetén: a fotók kiválasztása és megosztása az Iskola Instagram oldalán történő zsűrizés és a közönség szavazás lebonyolítása céljából

4.2. A Játékszabályzat szerinti Játék lebonyolításához a Játékos önkéntes döntése alapján a Játékszabályzat szerint megadott neve, Instagram publikus adatai kezelése esetén: a Játékos azonosítása, a Játék nyerteseinek megkeresése, kapcsolatfelvétel a nyeremény eljuttatása céljából

4.3. A Játékszabályzat szerint a Játék során a Szavazó önkéntes döntése alapján megadott neve és Instagram adataianak kezelése esetén: a “Különdíj nyertesének azonosítása, megkeresése, kapcsolatfelvétel a nyeremény eljuttatása céljából

4.4. A Játékszabályzat szerint a Játék során a Játékos önkéntes döntése alapján az Instagram profilján a Játékban történő részvétel céljából feltöltött, nyertes fotók kezelése esetén: a Nyertesek élő videofelvétel készítésével történő kihirdetése céljából történő adatkezelés

4.5. Az adatkezelés további célja: a táncművészet népszerűsítése céljából a nyertes Játékosok fotóinak felhasználása a Szervező Internetes közösségi oldalain (Instagram, Facebook) az Adatkezelő nem közvetlen üzletszerzési célú PR tevékenysége (tájékoztatás az Adatkezelő és/vagy szerződéses Partnerei által, és/vagy közreműködésével megvalósuló képzési tevékenységről, színházi táncelőadásokról, kulturális programokról, eseményekről) során.

Az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást kizárólag az Adatkezelő végzi, a kezelt és feldolgozott adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

5. Az adatkezelés időtartama:

5.1. A Játékos Instagram profiljának és a Játékban részt vevő fotók esetén - a nyertes fotók kivételével -: legkorábban a Játék kezdő napjától a Játék lezárásának napjáig, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. munkanap végéig,

5.2. A Játékban részt vevő nyertes fotók esetén: a Játék nyerteseinek kihirdetését követő 3 évig, vagy amíg a Játékos nem kéri a fotó törlését. A Játékos önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

5.3. A Szavazók Instagram profiljának esetén: legkorábban a Játék kezdő napjától a Játék lezárásának napjáig, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 3. munkanap végéig,

5.4. A Játékos, Szavazó jogellenes, megtévesztő személyes adat használata, vagy általa tett olyan cselekmény megvalósítása esetén, amely sértheti az Iskola jó hírnevét, az Adatkezelő a Játékos, Szavazó valamennyi személyes adatát indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti.

6. A személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése:

A Játékos/Szavazó saját személyes adatainak helyesbítési, zárolási vagy törlési igényét e-mailben a zugloinstagram@mmti.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a helyesbítési, zárolási vagy törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

7. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatállományt Magyarország területén belül, jelszóval védett, Google Drive felhőtárhelyen tárolja. Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot a felhasználók – Instagram felületen való értesítés mellett – egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Játékos/Szavazó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot.

9. A Játékos/Szavazó jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Játékos/Szavazó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a zugloinstagram@mmti.hu címre kell eljuttatni, A tájékoztatást kérő a kérelem beérkezését követő 25 napon belül választ kap. A Játékos/Szavazó kérheti továbbá adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását az 5.-6. pontban meghatározottak szerint.

10. Felügyeleti Hatóság:

A Játékos/Szavazó az adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt.

A NAIH elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zuglói képzéseink

Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Budapest XIV., Angol utca 75.

Iskolánkról bővebben

Budai képzéseink

Madách Táncművészeti Stúdió - Buda 

 

Budapest XII., Beethoven utca 7-9.

Stúdiónkról bővebben

Kövess minket Facebookon

Csatlakozz hozzánk Facebook-on és értesülj az iskolával kapcsolatos legújabb információkról, érdekességekről.

Iratkozz fel YouTube csatornánkra

Csatlakozz hozzánk YouTube-on és értesülj az iskolával kapcsolatos legfrissebb videókról.